Dişçilik Hizmetleri Bölümü

  • Ağız ve Diş Sağlığı Programı
  • Ağız ve Diş Sağlığı Programı

    Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlı'ğının 20/02/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. 

    Eski Site