Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Dişçilik Hizmetleri Bölümü

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlı'ğının 20/02/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur.