Program Hakkında

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 

Program Hakkında

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü bünyesindeki Çocuk Gelişimi Programı’nın temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, onların eğitim, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Programın bir diğer amacı ise, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal alanlar ve öz bakım becerileri) bilip, izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda hem kuramsal, hem de uygulamalı bir eğitim programı çerçevesinde çocuğa, aileye, eğitimciye, çocuk gelişimciye ve topluma hizmet götürecek “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları” yetiştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Ön lisans

Kabul ve Kayıt Şartları: Çocuk Gelişimi Programı’na; ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Verilen Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında öğrenciler, Çocuk Gelişimi alanında Ön Lisans derecesine hak kazanır ve “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” ünvanı alırlar.

İmkânlar

Çocuk Gelişimi Programı kapsamında dersler öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak okulumuz dersliklerinde ve Milli Eğitim ile yapılan protokol gereğince Alanya’nın çeşitli bölgelerindeki anaokullarında verilmektedir.

Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Çocuk Gelişimi Laboratuvarı ve Materyal Geliştirme Atölyesi olmak üzere iki uygulama laboratuvarımız bulunmaktadır.

Çalışma Alanları 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okulları bünyesinde yer alan Ana Sınıflarında,
 • Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,
 • Özel kreş ve anaokullarında,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve Yetiştirme yurtlarında,
 • Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve hastanelerde,
 • Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evlerinde
 • Ana-baba eğitimcisi olarak, özel danışmanlık şirketlerinde,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve yataklı tedavi veren kurumlarda,
 • Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde,
 • Eğitsel oyuncak üretiminde,
 • Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,
 • Çocuklara yönelik çizgi filmlerin hazırlanmasında,
 • Radyo ve televizyonlarda yer alan çocuk ve gençlik programları ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,
 • Çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde,
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,
 • Sivil Toplum Örgütlerinde.  

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 AKTS krediyi tamamlamış olmak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.