Yüksekokul Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih UÇKAYA Müdür V.
 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Zehra ASLAN Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şerife KURŞUN KURAL Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gonca KOÇANCI Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Üyesi  
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YALÇIN Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIZ Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Üyesi
RAPORTÖR  
Ercan ERTEN Yüksekokul Sekreteri V.