Program Hakkında

TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Kuruluş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi bölümü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/05/2018 tarihli onayı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda alarak eğitim öğretime başlayacaktır.

Program Hakkında Bilgi

Fizyoterapi, ön lisans programı, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir ön lisans programı olup, mezunlarına, fizik tedavi alanında çalışan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak, profesyonellerin ve alanla ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır

Amaç

Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulamalarında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Eğitim programı vücutta meydana gelen kas ve iskelet sistemi yaralanma ve problemlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri içermektedir. "Fizyoterapi" programının amacı fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan bu konuda eğitim almış yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir.

Hedef

1.  Fizyoterapi mesleğinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik bilgi donanımı olan gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli ve kalifiye insan gücüne sahip meslek elemanları yetiştirmek.

2.  Değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek.

3.  Çalışma guruplarında sorumluluk alabilen, diğer sağlık meslek mensupları ile işbirliği yapabilen, etkili iletişim kurabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek.

4.  Evrensel mesleki etik, insan hakları ve hasta hakları bilincine sahip bireyler yetiştirmek.

5.  Bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren meslek elemanları yetiştirmek.

6.  Çevre sağlığı ve koruma önlemleri konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmek.

Öğrenim Dili

Türkçe

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı alarak ön lisans mezunu olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-2) ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası Yataklı Tedavi Merkezlerinde, Protez-Ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda, Endüstri Alanlarında, Okullarda, Spor Kulüplerinde, Huzur Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde, kaplıca-kür Merkezlerinde, Dal Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde özel veya kamu görevi yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarına başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler (YÖK DGS kılavuzu, Tablo-2 madde 114).

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda 120 AKTS/Kredisini ve 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekir.