Program Hakkında

Kuruluş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü, 04/05/2017 tarihinde, YÖK'ten alınan onay ile kurulmuş ve 2017 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Program Hakkında Bilgi

Hastane öncesi acil sağlık hizmeti oldukça önemli bir konudur, herhangi bir şekilde yaralanan, travma geçiren, zehirlenen vb. durumda olan hastaya hastane öncesi acil tıbbi müdahaleyi bu alanda eğitim almış profesyonel sağlık görevlileri yapar ve hastaya acil ünitesine kadar “temel yaşam desteği”, “ileri yaşam desteği” vererek hastanın hayatta kalmasını sağlar. İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik), acil bakımın hastane dışında profesyonel seviyede verilmesini sağlayan kişidir. Paramedikler günümüzde ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişiklikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Bu nedenle hem ambulanslarda çalışacak hem de 112 acil yardım sistemindeki değişimleri takip edecek ve uygulayacak yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda;

Amaç

Yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralılara ilk anda müdahale edebilecek bilgi ile donatılmış, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı gerçekleştirebilen, sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan etik kurallara uygun hareket eden yetkin birer “ilk ve acil yardım teknikeri” olmalarını sağlamaktır.

Hedef

İlk ve Acil Yardım programı olarak hedefimiz, ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda saygın, tercih edilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki yeterliliklere sahip ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Öğrencilere teorik ve uygulama eğitimi birlikte verilecektir. Uygulamalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birimlerinde ve Acil 112 komuta merkezlerinde yapılacaktır.

Öğrenim Dili: Türkçe

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ilk ve acil yardım alanında önlisans diploması verilir. “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanını alırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Mezunların İstihdamı

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda 120 AKTS/Kredisini ve 20 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekir.