Program Hakkında

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Kuruluş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 17.05.2018 tarihinde YÖK'ten alınan onay ile kurulmuş ve 2018 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Program Hakkında Bilgi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir.  Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar laboratuvar ve anlaşmalı hastanelerde yürütülmektedir. Dersler programda görevli öğretim elemanları ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, kamu kurumlarında ve özel kurumlarda kolaylıkla istihdam edilebilirler.

Amaç

Programın amacı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, doğru, net ve tekrarlanabilirlik bakımından güvenilir sonuçlar sunabilen, konusu ile ilgili aldığı eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış,  insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, araştırma, iletişim ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, gelişen çağın gereklerine uygun olarak çalışabilecek “Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri” yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Hedef

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı olarak hedefimiz, ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda saygın, tercih edilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki yeterliliklere sahip ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Öğrencilere teorik ve uygulama eğitimi birlikte verilecektir. Uygulama eğitimleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Laboratuvarları ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi klinik laboratuvarlarında yapılacaktır.

Öğrenim Dili: Türkçe

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere tıbbi laboratuvar teknikleri alanında önlisans diploması verilir; “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Mezuniyet İstihdamı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.

Dikey geçiş ile tercih yapılabilecek lisans programları: • Biyoloji • Moleküler Biyoloji ve Genetik • Biyoteknoloji • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji • Genetik ve Biyoenformatik • Genetik ve Biyomühendislik • Biyomühendislik • Hemşirelik • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, 120 AKTS ve 20 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekir.