Kalite Komisyon Üyeleri

Görevi

 Adı Soyadı

Başkan

 Öğr. Gör. Özüm ÇETİNKAYA EREN

Üye

 Öğr. Gör. Dr. Hamiyet ECİROĞLU

Üye

 Öğr. Gör. Dr. Tahir Fatih DİKİCİ

Üye

 Öğr. Gör. Mustafa Enes SARIK

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Onay BUDAK

Üye

 Ercan ERTEN / Yüksekokul Sekreteri V.