Kalite Komisyon Üyeleri

Görevi

 Adı Soyadı

Başkan

 Öğr. Gör. Onay BUDAK KAYMAZ

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gonca KOÇANCI

Üye

 Öğr. Gör. Tahir Fatih DİKİCİ

Üye

 Öğr. Gör. Anıl Çilem ÇELİK

Üye

 Ercan ERTEN / Yüksekokul Sekreteri V.