1.EK SINAV DUYURUSU

1.EK SINAV DUYURUSU

EK SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının Son Sınıf Öğrencileri İle İlgili İşlemler başlıklı 6. Maddesinde yer alan;

“ (1) Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerinden, hiç almadıkları ders sayısı (ders planında bulunan ve öğrencinin alması gereken iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi, staj vb. dersler dâhil olmak üzere) 5’ten fazla ise öğrencinin kaydı silinir. (Ancak öğrencinin hiç almadığı ders sayısı 5 ten fazla ise bunun yanında başarısız olduğu dersler varsa kaydı silinmez. Bu derslerden ek sınavlara girme hakkı verilir. Girdiği tüm dersleri başarsa dahi kaydı silinir.)”

“ (2) Öğrencinin hiç almadığı dersler dışındaki başarısız olduğu tüm dersler (dersi alıp başarısız olduğu, dersi alıp devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu) için ders sayısına ve öğrencinin talebine bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.”

 Hükümleri uyarınca;

- Yüksekokulumuza 2018 yılı girişli olan öğrencilerimizden azami öğrenim sürelerini (4 yıl) 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibari ile tamamlayan öğrencilerimizin başarısız oldukları (DZ-FF ve FD harf notları) dersler için iki ek sınav hakları bulunmaktadır.

- Bu sınavlara katılma hakkı bulunan öğrencilerimizin listesi aşağıda yer almaktadır. İlgili sınavlar öğrenci bilgi sisteminde tanımlanmış olup öğrencilerimiz OBS sisteminde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Ek Sınav Döneminde dersleri ve öğretim elemanı bilgilerini görebilirler.  

 

Ek sınavlara katılacak öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden dersin hocasıyla iletişim kurması gerekmektedir.

 

Ek Sınava Katılacak Öğrenci Listesi için Tıklayınız.

 

1. EK SINAVLAR: 06 ŞUBAT 2023 -10 ŞUBAT 2023

SAĞLIK HİZMETLERİ  MYO TELEFON: 0242 510 61 76   

MAİL ADRESİ: saglikmyo@alanya.edu.tr


  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • 24 Ocak, 2023