İş Akış Şeması Formları

 

ALKÜ İA-050-Genel Evrak Birimi Giden Evrak İş Akışı

ALKÜ İA-063-Devir Teslim İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-064-İmha İşlemlerinin Uygulaması İş Akışı

ALKÜ İA-068-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı

ALKÜ İA-069-İhale Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı

ALKÜ İA-074-Yardımcı Doçent Ataması İş Akışı

ALKÜ İA-094-Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı

ALKÜ İA-096-Fakülte-Yüksekokul Kurulu Temsilcisi Atama İş Akışı

ALKÜ İA-098-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

ALKÜ İA-101-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İş Akışı

ALKÜ İA-105-Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-107-Laboratuvar Uygulama İş Akışı

ALKÜ İA-110-Mazeret Sınavı İş Akışı

ALKÜ İA-111-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

ALKÜ İA-112-Mezuniyet ve Diploma İş Akışı

ALKÜ İA-113-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İş Akışı

ALKÜ İA-114-Ön Lisans Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-115-Ön Lisans Öğrenci ÖSYM İstatistikleri İş Akışı

ALKÜ İA-116-Ön Lisans Öğrencileri Kayıt Açma İş Akışı

ALKÜ İA-117-Ön Lisans Öğrencileri Mezuniyet İş Akışı

ALKÜ İA-119-Kurum Dışından Derse Gelen Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İş Akışı

ALKÜ İA-120-Sınavlara İtiraz İş Akışı

ALKÜ İA-123-Yüksekokullar Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akışı

ALKÜ İA-125-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı

ALKÜ İA-126-Öğrenci Stajı İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-146-Final Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

ALKÜ İA-151-Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı

ALKÜ İA-152-Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı

ALKÜ İA-153-Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı

ALKÜ İA-179-Önlisans – Lisans Staj Ödemeleri İş Akışı

ALKÜ İA-048-Ek Ders İşlemleri İş Akışı