Yüksekokul Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda AVNİOĞLU

Müdür 

 

ÜYELER

 

Öğr. Gör. Murat Fatih KOÇYİĞİT

Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Fatma YILDIZ 

Müdür Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN

Üye (Tıp Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CANDAN

Üye (Tıp Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat ÖVEY

Üye (Tıp Fakültesi)

   

RAPORTÖR

 

Aydemir DİNÇER

Yüksekokul Sekreteri

 

Eski Site