Yüksekokul Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Arife ALBAYRAK COŞAR

Müdür 

 

ÜYELER

 

Öğr. Gör. Onay BUDAK KAYMAZ

Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Fatma YILDIZ 

Müdür Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN

Üye (Tıp Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Perihan YALÇINKAYA

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat ÖVEY

Üye (Tıp Fakültesi)

   

RAPORTÖR

 

Aydemir DİNÇER

Yüksekokul Sekreteri

 

Eski Site